Premium Fruit

“The Natural Quality Fruit”

กระเช้าผลไม้รูปแบบใหม่ที่ตั้งใจออกเเบบเพื่อให้เหมาะสมกับวาระ เเละโอกาสของผู้รับที่เเตกต่างกัน  ด้วยแพ็คเกจจิ้งที่แตกต่าง ออกแบบให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโทนสีให้เข้ากับเอกลักษณ์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสีโบว์ หรือ สีดอกไม้

Our Mission

เราเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้โอกาสสําคัญของลูกค้านั้นมีความหมาย และสมบูรณ์แบบ

Our vision

  • การบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า
  • การคัดสรรวัตถุดิบที่ถูกต้องและตรงตามฤดูกาล เพื่อให้ผู้รับเห็นถึงความตั้งใจของผู้ให้จากการคัดสรร
  • การออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสท่ีใช้ และให้ผู้รับเห็นถึงความตั้งใจของผู้ให้